Muzeum československého opevnění "U Viaduktu" ve Stříbře

Muzeum tvoří tři železobetonové pevnůstky vybudované na podzim 1937 jako součást souvislé obranné linie na tzv. Plzeňské čáře. Jednotlivé objekty reprezentují různá historická období, spojená s čs. lehkým opevněním: především osudový podzim 1938 a reaktivaci opevnění po II. světové válce.

Co uvidíte

 • Dvoustřílnovou pevnůstku, lidově nazývanou "řopík", kompletně zrekonstruovanou do stavu v jakém se zdejší opevnění nacházelo v roce 1938. Včetně originální výzbroje a původního vnitřního vybavení, důraz je přitom kladen na maximální historickou věrnost expozice.
 • Další dva sousední objekty jsou z exteriéru uváděny do stavu v roce 1938 a do období poválečné reaktivace opevnění.
 • Zajímavá jsou i neobvyklá technická řešení objektů: šikmé provedení, protizáplavová šachta nebo přístupová chodba proti zavalení vchodu, apod.

Dozvíte se

 • Proč bylo nutné stavět opevnění, jak byla jeho obrana koncipována a jak by nejspíše vypadalo jeho případné dobývání nepřítelem.
 • Jak vypadala služba osádek řopíků, v jakých podmínkách tehdy vojáci žili, kde spali nebo jak se stravovali a kde vykonávali denní potřebu.
 • Uvidíte také původní uniformy a výstroj běžnou pro příslušníky pěchoty na konci 30-tých let minulého století.

Přijďte okusit atmosféru osudného podzimu 1938 přímo v pevnůstkách, ve kterých by naši dědové a pradědové nesli hlavní tíhu bojů v případném konfliktu s Německem. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že nejen velké pevnosti, ale i malé řopíky mohou skrývat spoustu zajímavostí...

Další zajímavosti v okolí

 • Ve Stříbře a okolí lze spatřit množství dalších pevnůstek rekonstruovaných v rámci připravované rozsáhlé naučné stezky o čs. lehkém opevnění.
 • I dnes po téměř osmi desetiletích lze místy narazit ještě na pozůstatky původních zákopů a kulometných hnízd z dob mobilizace čs. branné moci.
 • Návštěvu našeho muzea lze spojit s možností zastřílet si na nedaleké střelnici (po dohodě se správci), kterou provozuje SSK Stříbro.
 • Město Stříbro je známo především svojí hornickou minulostí, sahající až do dob raného středověku. V okolí se dodnes nachází mnoho pozůstatků této lidské činnosti, desítky štol a především hornický skanzen - viz Hornický spolek Stříbro.
 • V nedalekých Kladrubech (cca 2 km pěšky modrou turistickou značkou) se nachází staroslavný benediktinský klášter založený roku 1115 (www.klaster-kladruby.cz). V jeho těsném sousedství je další zajímavé muzeum opevnění, které také stojí za shlédnutí.

KVH 18. pěší pluk Plzeň

2008 - 2022