Deník

Následující výčet obsahuje všechny významnější události v činnosti našeho spolku s výjimkou rekonstrukcí opevnění. Podrobné rekonstrukční deníky naleznete v sekci Muzeum čs. opevnění "U Viaduktu".


Nyní - 2010

2009 - 2005 2004 - 2001
28. 10. 2014Sváteční vycházka po naučné stezce čs. opevnění ve Stříbře.
27. 9. 2014V rámci Dne památek ve Stříbře otevíráme pro veřejnost objekt č. 55.
9. a 10. 8. 2014Bezdružické parní léto 2014 - účinkujeme v různých rolích na srpnovém pokračování akce na trati Bezdružice - Pňovany.
19. a 20. 7. 2014Bezdružické parní léto 2014 - účinkujeme jako posila lupičské bandy na tradiční akci na trati Bezdružice - Pňovany.
8. 5. 2014Po roce pokračujeme v zavedené tradici a v rámci střeleckého dne pořádaného pro veřejnost spolkem SSK Stříbro otevíráme muzeum čs. opevnění "U Viaduktu" - objekt č. 55.
20. a 21. 4. 2014Oslavy jara na Konstantinolázeňsku - na nádraží v Bezdružicích doplňujeme osádku četnické stanice.
13. 4. 2013Stříbro - po zimních měsícíh provádíme úklid a další práce na objektech muzea čs. opevnění "U Viaduktu" (pevnůstky č. 55 a č. 29).
7. a 8. 9. 2013Účastníme se zdokonalovacího kursu pro příslušníky četnictva v rámci akce Za četníky do školy pořádané Muzeem policie ČR.
10. a 11. 8. 2013Bezdružické parní léto 2013 - na tradiční akci účinkujeme společně s ČPS Praha ve scénkách z dobového života konce třicátých let minulého století.
20. a 21. 7. 2013Bezdružické parní léto 2013 - na tradiční akci účinkujeme společně s ČPS Praha ve scénkách z dobového života konce třicátých let minulého století.
25. 5. 2013Spolu s ČPS Praha jsme účinkovali v dobových scénkách na tradičním Dni veteránů v Plzni - Bolevci.
8. 5. 2013V rámci střeleckého dne pro veřejnost na střelnici SSK Stříbro jsme otevřeli pro návštěvníky naše muzeum vč. dobového tábora, historických uniforem a výzbroje.
5. 5. 2013V rolích povstalců roku 1945 jsme se na korbách historických vozidel zúčastnili tradiční akce "Convoy of liberty" v rámci plzeňských slavností svobody.
12. 1. 2013Průzkumná výprava na pozůstatky polních opevnění z podzimu 1938 na Úterském potoce u obcí Šipín a Úterý.
27. 10. 2012Historicky první "zkušební" otvírací den našeho muzea čs. opevnění "U Viaduktu" ve Stříbře. foto
6. 10. 2012Isonzo 1917, každoroční bojová ukázka z I. sv. války u nádraží v Třemošné, kde účinkujeme jako italští legionáři.
22. 9. 2012Den Československé obce legionářské ve Stříbře - dobový tábor, pietní akt na náměsí a bojová ukázka z roku 1938. foto
10.-12. 8. 2012Bezdružické parní léto 2012, druhá část.
4. 8. 2012Přepadení řopíků 2012. Již tradiční bojová ukázka v pevnostním areálu u Slavonic.
20.-22. 7. 2012Bezdružické parní léto 2012, první část.
23. 6. 2012Na akci BAHNA 2012 vystupujeme jako příslušníci česko-slovenské armády v ukázce Podkarpatská Rus 1939. foto
15.-16. 6. 2012Další military výstava opět s KVH 20. PzD Plzeň, tentokrát v restauraci Beseda ve Stříbře.
28.-29. 4. 2012S kolegy z KVH 20. PzD Plzeň pořádáme military výstavu v Chotěšově, kde zajišťujeme expozici I. republiky. foto
20. 11. 2011Výprava na průzkum opevnění v okolí Kubovy Huti - úseky H-41 Vimperk a 191 Lenora. foto
28. 10. 2011Čestná stráž u pomníku TGM v Plzni na Masarykovo náměsí, při příležitosti státního svátku vzniku ČSR.foto
1. 10. 2011Isonzo 1917, každoroční bojová ukázka z I. sv. války u nádraží v Třemošné, kde účinkujeme jako italští legionáři.
29. 9. 2011Přednáška na téma čs. předmnichovské armády, událostí roku 1938 a SOS spolu s ukázkou historických zbraní.foto
6. - 7. 8. 2011Bezdružické parní léto 2011, výročí 110 let provozu na trati Pňovany - Bezdružice. Opět tradiční akce na bezdružické lokálce, vojenské ležení, historické scénky s pražskými četníky a dobovými muzikanty, civilisty a železničáři.
15. - 17. 7. 2011
28. 5. 2011Den veteránů v Plzni - Bolevci. Tradiční sraz automobilových veteránů na kterém jsme ve spolupráci s ČPS Praha spoluúčinkovali při scénkách z dobového života.
7. 5. 2011Výprava na průzkum opevnění stavebního úseku H-41 v okolí Lipky na Šumavě. foto
30. 4. 2011Zahájení sezony na muzeu čs. opevnění "Na Kočičáku" u Chomutova. V rámci bohatého programu jsme v dobových uniformách provázeli návštěvníky ve zrekonstruovaném objektu lehkého opevnění z roku 1936.foto
31. 10. 2010Společný výlet na průzkum opevnění na Šumavě v okolí Kašperských Hor.foto
28. 10. 2010Tradiční účast na oslavách vzniku ČSR jako čestná stráž u pomníku TGM v Plzni.
2. 10. 2010Isonzo 1918 - 2010, opět každoroční ukázka z bojů I. sv. války v Třemošné u Plzně.
4. 9. 2010Den čs. obce legionářské ve Stříbře. Účinkujeme v historické ukázce na téma reality i fikce z roku 1938. Akci pořádal Klub vojenského opevnění Stříbra ve spolupráci s Čs. obcí legionářskou, městem Stříbrem, muzeem Na demarkační linii v Rokycanech a další.foto
8. 8. 2010Bezdružické parní léto 2010. Především jako vojenské hlídky, ale rovněž jako lumpové, zloději a zběhlí vojáci účinkujeme v rámci pokračování tradiční akce na bezdružické lokálce. Pořádá Plzeňská dráha, o. s.
7. 8. 2010Slavonice - Přepadení řopíků 2010. Účastníme se akce jako součást čs. armády.foto
17. - 18. 7. 2010Bezdružické parní léto 2010. Především jako vojenské hlídky, ale rovněž jako lumpové, zloději a zběhlí vojáci účinkujeme na tradiční akci na bezdružické lokálce. Pořádá Plzeňská dráha, o. s.
29. 5. 2010Na akci "Den veteránů" účinkujeme s pražskou pátračkou na bolevecké návsi v Plzni a u kláštera v Plasích jako vojenské hlídky a zběhové v historických scénkách pro veřejnost.foto
22. 5. 2010V rámci celodenní akce "Na křídlech za svobodou", konané v prostoru blíže pražského sídliště Černý most, účinkujeme jako příslušníci ČSA v ukázce s tematikou událostí v čs. pohraničí roku 1938 a dále jako povstalci v ukázce "Dolní Počernice 65", tematicky zařazené do květnových dnů roku 1945.foto
3. 5. 2010Účastníme se pietního aktu k uctění památky padlých plzeňských policistů na Anglickém nábřeží v Plzni.
1. - 2. 5. 2010V rámci akce "Svobodnou ulicí 1945" účinkujeme jako doboví civilisté. Akci pořádá KVH Tommy and Yankee, o. s. ve spolupráci s městem Plzeň a Západočeským muzeem v rámci oslav 65. výročí osvobození.foto

 


KVH 18. pěší pluk Plzeň

2008 - 2022