Kdo jsme

O klubu

Klub vojenské historie 18. pěší pluk Plzeň je občanským sdružením, jež zaměřuje svoji činnost především na historii československé armády mezi dvěma světovými válkami. Tento útvar byl v létech první republiky úzce spjat s prostorem západních Čech a s městem Plzeň. V období mobilizace čs. armády v roce 1938 pak nesl odpovědnost za obranu převážné části takzvané Hraniční oblasti 32. Příslušníci 18. pěšího pluku rovněž obsazovali objekty lehkého opevnění na hlavním obranném postavení v okolí města Stříbra. Zde se také nacházejí pevnůstky, které rekonstruujeme a provozujeme jako muzeum.


Stěžejní činnost našeho klubu představuje:

  • Provoz a údržba muzea čs. opevnění "U Viaduktu" ve Stříbře.
  • Účinkování na vojensko-historických a vzpomínkových akcích zpravidla v úzkém kruhu přátel a s důrazem na dějovou a kreativní náplň účinkujících. Zde nejčastěji ztvárňujeme čs. prvorepublikovou armádu, dobové civilisty a povstalce, popř. vládní vojsko z roku 1945.
  • Shromažďování informací, dobových fotografií, vzpomínek pamětníků a dokumentů, sběratelská činnost.

Vedlejší a příležitostná činnost:

  • Spolupráce na rekonstrukci dalších objektů opevnění v okolí Stříbra v rámci budované naučné stezky.
  • Výstavy a přednášky pro veřejnost a na školách.
  • Průzkumy a výlety na linii bývalého čs. opevnění, polního opevnění, popř. jiná zajímavá místa.

Prosba

Prosíme majitele různých militárií, dobových fotografií, dokumentů a jiných starožitností z pozůstalosti, pokud pro ně již nemají valnou cenu a uvažují o jejich likvidaci, aby nás kontaktovali. Zajímá nás prakticky cokoliv, co se týká historického vojenství - bez ohledu na jejich stav.

I když nevíte o jaký předmět se jedná a k čemu sloužil, určitě by bylo chybou jej vyhodit! Známe spousty případů, kdy lidé měli doma na půdě skutečné sběratelské klenoty a tyto pak zcela zbytečně skončily na smetišti nebo v krbu. Tyto předměty si jistě zaslouží důstojné místo třeba v nějaké muzejní expozici.

Snad nejcennější jsou ale vzpomínky pamětníků nejen z řad bývalých příslušníků čs. ozbrojených složek, ale i dalších lidí, kteří mají k dané problematice co říci. Pamatují výstavbu opevnění nebo zažili zajímavý příběh za II. světové války, apod. Svědků časů minulých rychle ubývá a jejich výpovědi patří vždy mezi to nejcennější. Budeme rádi za každý kontakt či vodítko a rádi bychom jejich výpovědi zaznamenali a uchovali pro poučení našich i příštích generací...


KVH 18. pěší pluk Plzeň

2008 - 2022